Teškoće u učenju

Teškoća u učenju kod dece i odraslih. Kao logopedi, stručnjaci smo koji se bave identifikacijom, procenom i tretmanom različitih vrsta teškoća u komunikaciji i učenju. Teškoće u učenju mogu biti izazovne kako za decu tako i za odrasle, ali važno je znati da niste sami. Naš tim stručnjaka posvećen je pružanju podrške i pomoći u prevazilaženju ovih izazova.

Šta su tačno teškoće u učenju?

To mogu biti različiti problemi koji ometaju proces učenja, uključujući disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, poremećaje pažnje i druge srodne poteškoće. Naš cilj je da pružimo individualizovan pristup svakom klijentu kako bismo identifikovali specifične potrebe i pružili odgovarajući tretman.

Naši logopedi koriste najnovije metode i tehnike kako bi pomogli svojim klijentima da prevaziđu prepreke u učenju. Kroz stručno vođene seanse, radimo na razvoju ključnih veština kao što su čitanje, pisanje, matematika i komunikacija.

Neophodno je da se teškoće u učenju prepoznaju i tretiraju što je ranije moguće, kako bi se omogućio optimalan razvoj i uspeh u školi i svakodnevnom životu. Naš tim je ovde da pruži podršku i vodstvo tokom celog procesa.

Zakažite konsultaciju danas i krenimo zajedno na put ka prevazilaženju teškoća u učenju i ostvarivanju punog potencijala.

Teškoća u učenju kod dece

Disleksije

Karakteristike disleksije su:

Loša kratkoročna memorija.
Loša vremenska i/ili prostorna orjentacija.
Nepoznavanje slova (velikih, malih, pisanih, štampanih, latinica, ćirilica).
Teškoće povezivanja slova – teškoće prelaska sa vokala na konsonant i obrnuto.
Preskakanje slova u rečima .
Teškoće sa čitanjem višeslovnih reči.
Ponavljanje počenih slova ili slogova ili cele reči dok se ne pređe na sledeću reč.
Slogovno čitanje.
Zamena konsonanata po obliku, zvučnosti ( p – b).

Zamena vokala vokalima.
Inverzija slova ili brojeva (od-do ili 36-63).
Tempo ne odgovara uzrastu.
Poremećaj držanja reda pri čitanju.
Delimično ili potpuno nerazumevanje sadržaja pročitanog.

Disgrafija

Disgrafija je poremećaj u učenju pisanja ili sticanja sposobnosti pisanja i pored postojanja normalne inteligencije, vida, sluha edukacije i socijalnih uslova. (Golubović 1998).

Tipovi disgrafije:

Vizuelne (poremećaj vizuelne percepcije, prostorne orjentacije)
Auditivne (nerazvijen fonemski sluh)
Jezičke ( u osnovi je patološki jezički razvoj)
Grafomotorne ( nerazvijeni i nekoordinisani pokreti ruke)

Karakteristike  disgrafije:

Neuredan rukopis, loše postavljen u prostoru.
Redovi – pisanje van reda, preskakanje reda.
Loše oblikovana slova, nečitljiva.
Nedovoljan ili preveliki razmak između slova i reči.
Zamenjivanje grafički sličnih slova : a-o, b-d; ili fonetski d-t,g-k.
Premeštanje, umetanje, izostavljanje slova i/ili slogova.

logo-logoped papagaj

Diskalkulija

Diskalkulija predstavlja teškoće u usvajanju matematičkih znanja i jezika i pored postojanja normalne inteligencije, vida, sluha edukacije i socijalnih uslova. (Golubović 1998). Intenzitet varira od deteta do deteta, od teškoća u pisanju cifri i brojeva do nemogućnosti razumevanja i usvajanja matematičkih pojmova.

Potrebno je razlikovati teškoće u usvajanju znanja od teškoća u usvajanju matematičkog jezika.

Karakteristike diskalkulije :

Ne razumevanje osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje…)
Ne razumevanje matematičkih izraza i znakova.
Teškoće u svrstavanju brojeva, postavljanju decimala.
Znatno kasnije počinju da se koriste brojem.
Teškoće razdvajanja celine u delove.
Zamena mesta brojevima 35-53.
Oštećena radna memorija.