Logopedska procena sa izveštajem

Logopedska procena je početak procesa govorno jezičke terapije. Na ovaj način se prikupljaju informacije o veštinama i teškoćama sa kojima se klijent suočava.

Logopedska procena

Kada se suočite sa problemima u komunikaciji, bilo da su vezani za govor, jezik ili glas, logoped može biti ključni saveznik u pronalaženju rešenja. Proces procene kod logopeda obično započinje sa detaljnim razgovorom o vašoj medicinskoj istoriji, simptomima i svakodnevnim izazovima u komunikaciji.

Prvi korak u proceni kod logopeda često uključuje ocenu osnovnih funkcija govora, kao što su artikulacija, fonacija i rezonancija. Logoped može koristiti različite tehnike, poput govornih testova ili posmatranja spontanog govora, kako bi procenio vaše sposobnosti i identifikovao eventualne nedostatke.

Za procenu jezika, logoped će oceniti vaše razumevanje reči, sposobnost izražavanja misli i strukturu vašeg jezika. To može uključivati testiranje vokabulara, gramatičkih veština i sposobnosti pismenog jezika.

Uz to, procena glasa može biti neophodna ako imate problema sa glasom ili disanjem. Logoped će oceniti kvalitet vašeg glasa, rezonanciju i disanje kako bi identifikovao potencijalne probleme i preporučio odgovarajući tretman.

Na kraju procene, logoped će sačiniti logopedski izveštaj koji sumira rezultate i preporučuje plan tretmana koji najbolje odgovara vašim potrebama. Ovaj plan tretmana može uključivati različite terapijske tehnike, vežbe i savete za poboljšanje vaših komunikacionih veština.

Važno je da sarađujete sa logopedom tokom celog procesa procene kako biste zajedno identifikovali ciljeve terapije i postigli željene rezultate.

Pregled kod logopeda
Logopedska procena

Cilj logopedske procene

 1. Prikupljanje anamneze: Proces obično počinje razgovorom o vašim simptomima, medicinskoj istoriji, razvoju govora i jezika, kao i o bilo kojim prethodnim terapijama ili medicinskim intervencijama.
 2. Ocena govora: Logoped će oceniti vašu sposobnost izgovaranja zvukova, reči i fraza. To može uključivati ​​govorne testove, procenu artikulacije i analizu govora u različitim kontekstima.
 3. Ocena jezika: Proveravaće se vaša sposobnost razumevanja govora, kao i vaša sposobnost izražavanja misli i ideja. To može uključivati testove razumevanja, izražavanja i gramatičke procene.
 4. Ocena glasa: Ako postoje problemi sa glasom ili disanjem, logoped će oceniti kvalitet vašeg glasa, rezonanciju, disanje i potencijalne poremećaje u glasovnim žicama.
 5. Ocena komunikacionih veština: Ponekad se procenjuju i druge komunikacione veštine, poput gestikulacije, izraza lica i društvenih veština, posebno kod dece ili odraslih sa autizmom ili drugim razvojnim poremećajima.

Koliko Traje Logopedska Procena?

Dužina procesa procene može varirati u zavisnosti od različitih faktora, uključujući složenost problema, starost osobe i obim procene koji je potreban. Obično, proces procene može trajati od jednog do nekoliko sati, ali u nekim slučajevima može biti potrebno više sesija da bi se dobili potpuni uvidi.

Nakon završetka procene, logoped će vam pružiti detaljan izveštaj o nalazima i preporučiti plan tretmana koji odgovara vašim individualnim potrebama.

Važno je napomenuti da je svaki slučaj jedinstven i da će vaš logoped prilagoditi proces procene i plan terapije kako bi odgovarao vašim specifičnim potrebama i ciljevima.

Prvi Pregled kod Logopeda:

Korak ka Boljoj Komunikaciji

Dobrodošli na vaš prvi pregled kod logopeda! Ovaj korak označava početak vašeg putovanja ka boljoj komunikaciji, gde ćemo zajedno istražiti vaše potrebe i postaviti osnovu za efikasnu terapiju.

 1. Dobrodošlica i Upoznavanje:

Vaš prvi pregled počinje srdačnom dobrodošlicom u našu logopedsku praksu. Naš tim će vas upoznati sa prostorijama i procedurama, a možete postaviti bilo kakva pitanja ili izraziti svoje brige.

 1. Anamneza

Prvi korak u procesu je detaljan razgovor o vašim simptomima, medicinskoj istoriji i svakodnevnim izazovima u komunikaciji. Važno je da podelite sve relevantne informacije sa svojim logopedom kako bismo bolje razumeli vaše potrebe i ciljeve.

 1. Procena:

Nakon razgovora, sledi procena vaših komunikacionih veština. Logoped će pažljivo oceniti vaš govor, jezik, glas i druge aspekte komunikacije kako bi identifikovao eventualne probleme i odredio potrebne korake za dalju terapiju.

 1. Postavljanje Ciljeva:

Na osnovu rezultata procene, zajedno ćemo postaviti ciljeve terapije koji odražavaju vaše potrebe i želje. Vaši ciljevi mogu biti usmereni na poboljšanje artikulacije, povećanje jezičke jasnoće ili rešavanje problema sa glasom, u zavisnosti od vaših individualnih potreba.

 1. Plan Tretmana:

Na kraju prvog pregleda, logoped će vam predložiti personalizovani plan tretmana koji će vam pomoći da ostvarite vaše ciljeve. Ovaj plan može uključivati različite terapijske tehnike, vežbe i strategije za poboljšanje vaših komunikacionih veština.

 1. Dalje Korake:

Nakon prvog pregleda, sledi zakazivanje narednih sesija terapije i praćenje vašeg napretka tokom vremena. Naš tim je ovde da vam pruži podršku i motivaciju dok radite na poboljšanju svoje komunikacije i samopouzdanja.

Procenjuje se :

receptivni jezik (razumevanje)
● ekspresivni jezik (izražavanje)
● govor ( izgovor glasova)
● pragmatika (socijalna komunikacija)
● grafomotorika (držanje olovke i otisak na papiru)
Oblasti koje se mogu proceniti, u zavisnosti od prisutnih poteškoća i starosti klijenta su :

 • fonemska i fonološka svesnost
  ● čitanje
  ● pisanje
  ● fluentnost govora
  ● ritam i tempo govora
  ● vremenska i prostorna orjentacija

Cilj logopedske procene

je da se identifikuju eventualne teškoće u govoru, jeziku i komunikaciji, kao i da se odrede individualne potrebe svakog pojedinca. Na osnovu rezultata procene, logoped će pružiti preporuke za dalji tretman i intervenciju.

Važno je napomenuti da logopedska procena nije samo za decu. Odrasle osobe takođe mogu imati koristi od logopedske procene, posebno ako imaju poteškoće u komunikaciji usled moždanog udara, traume mozga, neuroloških poremećaja ili drugih stanja.

Ako imate bilo kakvih sumnji ili zabrinutosti u vezi sa jezičkim razvojem vašeg deteta ili sopstvenim jezičkim veštinama, ne oklevajte da zakažete logopedsku procenu. Naš stručni tim logopeda posvećen je pružanju podrške i pomoći u prevazilaženju teškoća u govoru i jeziku, kako kod dece tako i kod odraslih.

Zakažite logopedsku procenu danas i krenite na put ka unapređenju vaših jezičkih veština i kvalitetnijoj komunikaciji!

Dobrodošli u Našu Logopedsku Praksu

Dobrodošli u našu logopedsku praksu Logoped Papagaja, gde se posvećujemo poboljšanju vaše komunikacije i kvaliteta života. Kao stručni logopedi, posvećeni smo pružanju najkvalitetnije terapije i podrške za sve vaše potrebe u vezi sa govorom, jezikom i glasom.

Zašto izabrati Logoped Papagaja?

Stručnost i Iskustvo: Naš tim čine stručni logopedi sa bogatim iskustvom u radu sa svim uzrastima i različitim vrstama govornih, jezičkih i glasovnih poremećaja. Naša stručnost garantuje da ćete dobiti efikasnu i prilagođenu terapiju koja odgovara vašim potrebama.

 1. Individualni Pristup: Razumemo da svaka osoba ima jedinstvene potrebe i ciljeve. Zato pristupamo svakom pacijentu individualno, prilagođavajući terapiju kako bi odgovarala vašim specifičnim potrebama i ciljevima.
 2. Empatičan i Posvećen Tim:Naš tim logopeda posvećen je vašem napretku i dobrobiti. Sa empatijom i pažnjom radimo sa svakim pacijentom, pružajući podršku i motivaciju tokom celog terapijskog procesa.
 3. Inovativne Terapijske Metode:Koristimo najnovije terapijske tehnike i metode kako bismo osigurali najbolje rezultate. Naš pristup se kontinuirano razvija i prilagođava kako bi odgovarao najnovijim saznanjima iz oblasti logopedije.
 4. Prijateljska i Podsticajna Sredina:Naša logopedska praksa stvara prijateljsku i podsticajnu sredinu u kojoj se osećate dobrodošlo i podržano. Vaš napredak je naš uspeh, i radujemo se što smo deo vašeg putovanja ka boljoj komunikaciji i samopouzdanju.

Naša Misija

Naša misija je da pružimo visokokvalitetnu logopedsku terapiju koja će omogućiti našim pacijentima da ostvare svoje puno komunikaciono i životno potencijal. Verujemo u individualni pristup i posvećenost, te se trudimo da stvorimo podržavajuću sredinu u kojoj se svaki pacijent oseća dobrodošlo i podržano.

Naš Tim

Naš tim čine stručni logopedi sa različitim oblastima ekspertize, uključujući govor, jezik, glas i komunikacione poremećaje. Svi članovi našeg tima su licencirani profesionalci sa bogatim iskustvom i strašću za pomaganje drugima.

Naše Metode

Koristimo najnovije terapijske tehnike i metode kako bismo osigurali najbolje rezultate za naše pacijente. Naš pristup se kontinuirano prilagođava i razvija kako bi odgovarao individualnim potrebama i ciljevima svakog pacijenta.

Za Koga Radimo:

Naša logopedska praksa pruža terapiju za sve uzraste, od dece do odraslih. Radimo sa pacijentima koji imaju različite vrste govornih, jezičkih i glasovnih poremećaja, kao i sa osobama koje žele poboljšati svoje komunikacione veštine iz bilo kog razloga.

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakvih pitanja, želite da zakazete termin ili saznate više o našim uslugama, slobodno nas kontaktirajte. Naš prijateljski tim je ovde da vam pruži podršku i odgovori na sva vaša pitanja.

Pacijentne Priče

Često delimo priče naših pacijenata koji su ostvarili uspeh kroz terapiju u našoj praksi. Ove priče mogu vam pružiti inspiraciju i uvid u to kako logopedska terapija može promeniti živote.

Pratite Nas na Društvenim Mrežama

Budite u toku sa svim novostima i događajima u našoj logopedskoj praksi tako što ćete nas pratiti na društvenim mrežama. Tu možete pronaći korisne savete, inspirativne priče i obaveštenja o događajima.

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite da zakažete termin, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim je ovde da vam pomogne i pruži podršku u svakom koraku vašeg terapijskog puta.

Hvala što ste izabrali našu logopedsku praksu. Radujemo se što ćemo vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve i poboljšate svoje komunikacione veštine. Vaš Logoped Papagaj.

Izvestaj logopeda