Progovaranje kod dece

Tretman progovaranja se odnosi na decu uzrasta od 0 do 3 godine i usmereni su na razvoj govora i jezika, motorike, kognicije, pažnje i senzorike i to sve kroz igru.

Šta je rana intervencija?

Rana intervencija je namenjena deci uzrasta od 0 do 3 godine života kao i njihovim porodicama.
Rana intevencija logopeda podrazumeva pomaže deci da razviju :

• govor – progovaranje
• kognitivne veštine — razmišljanje, učenje, rešavanje problema
• komunikacijske veštine — gestikulacija, slušanje, razumevanje
• fizičke i senzorne veštine — puzanje, hodanje, penjanje, gledanje
• socijalno-emocionalne veštine — igranje, razumevanje osećanja, sklapanje prijatelja veštine prilagođavanja
• samopomoć — jedenje, kupanje, spavanje, oblačenje.

Zdravstveni radnici, najčešće pedijatri, ili vaspitači mogu uputiti dete ukoliko je potrebna rana intervencija. Ali ne morate čekati na upućivanje. Ukoliko Vi kao roditelji smatrate da je Vašem detetu potrebna rana intervencija logopeda, najbolje je potražiti stručno mišljenje.

logo-logoped papagaj
Logoped

Kada će moje dete progovoriti ?

Pitanje koje često postavljaju roditelji. Pre progovaranja prve reči, nastaje prelingvalni period – period pre pojave govora.

Prelingvalne faze

Do 2 meseca: Komunikacija sa detetom se uspostavlja plačem, osmehivanjem i reakcijama na ljudski glas.

Od 2 – 4 meseca: Dete počinje sa vokalizacijom i igra se za organima za govor. Reakcije na zvukove su takve da mogu da razlikuju prijatan i neprijatan zvuk. Komunikacija se i dalje uspostavlja plačem i osmehivanjem.

Od 4-6 meseca: Dolazi do povezivanja glasova u slogove. U ovom uzrastu dete prepoznaje majku i glasove ukućana. Na zvukove iz spoljašnje sredine kao što je lavež psa, zvono telefona dete reaguje tako što okreće glavu ka izvoru zvuka.

Od 6-8 meseca: Brbljanje je glavna karakteristika ovog perioda. Dete počinje da udvaja iste slogove ma-ma, ba-ba , a potom i različite slogove ma-ba, ta-ba. Počinje da razume svoje ime i da se odaziva pri pozivu.

Od 8-12 meseca: U ovom periodu dete povezuje reči sa osobom ili predmetom. Ume da pokaže gde zeka pije vodu, gde je pametna glasa. Značenje reči da, ne, evo, daj. U ovom periodu razume značenje reči ioako ih ne izgovara.

Oko 12. meseca : Dolazi do pojave prve reči sa značenjem. Reč sa značenjem je npr. mama kada gleda u mamu, pruža ruke i izgovara.

Tretman progovaranja

Tretman progovaranja u našem centru Logoped Papagaj se odnosi na decu uzrasta od 0 do 3 godine i usmereni su na razvoj govora i jezika, motorike, kognicije, pažnje i senzorike i to sve kroz igru.

„ O dečijoj igri se često govori kao da se iz nje ne može naučiti. Ali deci je igra ozbiljno učenje. Igra je, zapravo, rad detinjstva.“
Fred Rodžers.

U današnje vreme i sa savremenim načinom života, u kojem smo okruženi
ekranima, telefonima, tabletima, sve je više dece koja imaju kašnjenje u govoru.

U ovom tretmanu Vi kao roditelj imate važnu i glavnu ulogu.

Logoped
Logoped

Logoped – dete – roditelj je tim !

Tretman traje 45 minuta i sprovodi se kod dece koja :

• nisu progovorila
• imaju oskudan vokabular reči
• imaju teškoće sa razumevanjem govora
• nemaju izgrađenu rečenicu
• imaju disharmoničan razvoj

Kako da dete najlakše progovori ?

Evo par saveta.
Gledajte dete u oči, ostvarite kontakt pogledom.
Uvek izgovarajte jednostavne reči i kraće rečenice koje su razumljive detetu.
Imitirajte.
Oponašajte.
Deca u ranom uzrastu gledaju i uče od Vas roditelja.

Logopedi u Logoped Papagaju nude odličnu uslugu rane intervencije kako bi osigurali da naši klijenti dobiju najbolji mogući ishod govorne i jezičke terapije.

Rana intervencija je veoma korisna za osobe sa govornim, jezičkim i komunikacijskim potrebama.
Praksa nam je pokaza da što ranije pojedinac dobije govornu i jezičku terapiju, to je bolji ishod u pogledu njegovih govornih, jezičkih i komunikacijskih sposobnosti.
Naši logopedi i terapeuti će obezbediti da pojedinac dobije odgovarajuću govornu i jezičku terapiju kako bi zadovoljio svoje potrebe što je ranije moguće.

Koje su prednosti rane intervencije i rada sa logopedom?

Rana intervencija je veoma korisna za svakog pojedinca koji ima poteškoća u govoru, jeziku i komunikaciji. Roditelji, staratelji, porodice, prijatelji. zdravstveni radnici, nastavnici i drugo obrazovno osoblje takođe mogu imati koristi od rane intervencije pojedinca zbog poteškoća u govoru, jeziku i komunikaciji.

Postoje brojne prednosti rane intervencije i tretmana progovaranja:

• Bolji govor, jezik i komunikacijski rezultati za pojedince sa teškoćama u govoru, jeziku i komunikaciji.
• Poboljšan kvalitet života.
• Povećane društvene mogućnosti.
• Povećano samopouzdanje i samopoštovanje.
• Poboljšanje pristupa obrazovanju.
• Sposobnost efikasnije komunikacije sa drugima.
• Edukacija i saveti za roditelje i staratelje u vezi s teškoćama u govoru, jeziku i komunikaciji.

U tretmanu progovaranja ne postoji samo jedna metoda ili način na koji se
dolazi do govara. Svaki logopedski treman u Logoped Papagaju je individualan i prilagođen samo Vašem detetu.
U našem centu Logoped Papagaj se koriste naučno zasnovane metode i načini
kako bi deci omogućili da razviju svoje potencijale.

Ako smatrate da vam može koristiti govorna i jezička terapija ili želite više informacija o našim uslugama, kontaktirate nas.

progovaranje kod dece
kasno progovaranje kod dece
kasno progovaranje kod dece iskustva
progovaranje i razumevanje kod dece
prosek progovaranja kod autisticne dece