Disleksija kod dece

Disleksija – Poremećaj u učenju

Poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, vida, sluha i sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativni, psiholoških i socijalnih uslova. Disleksija predstavlja značajno neslaganje između stvarnog i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast.

Poremećaj u učenju čitanja
Teskoce u citanju Disleksija

Simptomi disleksije kod dece i odraslih

 • Loša kratkoročna memorija.
 • Loša vremenska i/ili prostorna orjentacija.
 • Nepoznavanje slova (velikih, malih, pisanih, štampanih, latinica, ćirilica).
 • Teškoće povezivanja slova – teškoće prelaska sa vokala na konsonant i obrnuto.
 • Preskakanje slova u rečima .
 • Teškoće sa čitanjem višeslovnih reči.
 • Ponavljanje počenih slova ili slogova ili cele reči dok se ne pređe na sledeću reč.
 • Slogovno čitanje.
 • Zamena konsonanata po obliku, zvučnosti ( p – b).
 • Zamena vokala vokalima.
 • Inverzija slova ili brojeva (od-do ili 36-63).
 • Tempo ne odgovara uzrastu.
 • Poremećaj držanja reda pri čitanju.
 • Delimično ili potpuno nerazumevanje sadržaja pročitanog.

Disleksija je poremećaj sposobnosti čitanja

Disleksija je poremećaj sposobnosti čitanja koji pogađa ne samo pisani oblik komunikacije već i govorni.
Ljudi sa disleksijom imaju problema sa tečnim čitanjem, a takođe mogu imati poteškoća sa jezikom i verbalnim razumevanjem.
Disleksija je smetnja u učenju koja se može lečiti, i što se pre dijagnostikuje, to će ishod biti povoljniji.

Disleksija – poremećaj veštine čitanja kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta uključuju probleme sa:

Progovaranje
Izgovor dužih reči.
Rimovanje.
Učenje redosleda abecede, dana u nedelji, boja, oblika i brojeva.
Učenje imena slova i zvukova.
Učenje čitanja i pisanja njegovog ili njenog imena.
Učenje da identifikuje slogove (kauboj u kauboju) i foneme (pojedinačne zvukove kao što je l-a-v kod lava).
Čitanje i pravopis reči sa tačnim redosledom slova („ispred“ naspram „pozadi“).
Rukopis i finomotorička koordinacija.

Teškoca u citanju kod dece
Teskoce u citanju Disleksija

Poremećaj veštine čitanja kod starije dece i odraslih

Disleksija – poremećaj veštine čitanja kod starije deca, tinejdžera i odraslih:

Mogu imati iste znake disleksije, ali pored toga će verovatno čitati i pisati daleko ispod svog godišnjeg nivoa, izbegavati čitanje gde je to moguće i polako rade na zadacima ili testovima čitanja ili pisanja.
Ukoliko ste Vi odrasla osoba koja smatra da ima problema sa čitanjem, obratite se Logoped Papagaju. Dešava se da odrasle osobe znaju da imaju problema sa čitanjem, ali nikada nisu išli na logopedsko testiranje da to i utvrde. Zbog toga mogu imati problema na fakultetu i na poslu.
Sa izveštajem logopeda, odrasla osoba na fakultetu može imati mogućnost(u zavisnosti od fakulteta i profesora) da ispite polaže samo usmeno i na taj način olakša sebi studiranje. Takođe, odrasla osoba na poslu (u zavisnosti od poslodavca) sa izveštajem logopeda, može imati mogućnost da npr čitanje i odgovaranje na emailove bude prepušteno kolegi. I odrasla osoba može imati napretka u čitanju ukoliko krene sa logopedskim vežbama za disleksiju. Nikada nije kasno da se krene kod logopeda.

Dijagnoza disleksije – poremećaja veštine čitanja

Disleksiju obično dijagnostikuje logoped na osnovu logopedskog testitanja za disleksiju.

Na primer, da bi logoped postavio dijagnozu deteta sa disleksijom, trebalo bi prikupiti detaljnu istoriju od roditelja, izveštaje vaspitača ili školskih nastavnika, rezultate procene od psihologa.

Kod nas u Logoped Papagaju logoped će sprovesti testiranje oblasti jezika koje će verovatno biti pogođene disleksijom. To uključuje sledeće: Shvatanje u toku slušanja. Semantička fleksibilnost (tj. sposobnost prilagođavanja jezika, identifikacije sinonima, antonima i još mnogo toga). Sposobnost sekvenciranja. Kratkoročna memorija. Gramatika. Rečnik. Fonološka i fonemska svest. Veštine pronalaženja reči. Tečno čitanje i pamćenje. Razumevanje pročitanog.

Nakon toga dobijate izveštaj i pravimo plan tretmana. Svaki tretman je individualan i prilagođen samo Vama ili Vašem detetu.

Lečenje disleksije – poremećaja veštine čitanja

Lečenje disleksije uključuje upotrebu obrazovnih alata i tehnika za poboljšanje pisanog i govornog jezika osobe. Što ranije počne, to bolje!

Započinjanje lečenja kada je dete malo može poboljšati njegovo čitanje i čak može u potpunosti sprečiti probleme čitanja u prvim godinama škole.
Jedna od osnovnih uloga logopeda je da razviju ili ponovo obuče jezičke veštine osobe – shodno tome, oni su jedni od primarnih profesionalaca uključenih u lečenje disleksije.

Kada se identifikuje da dete školskog uzrasta ima disleksiju, važno je da rodileji i učitelji u školi budu svesni i obavešteni. Kada se to dogodi, logoped tada može da radi sa nastavnicima na kreiranju individualnog plana obrazovanja za dete, sa detaljima o odgovarajućim nastavnim metodama, ciljevima i ciljevima za školovanje deteta.

Kako logoped može pomoći kod disleksije

Logoped je stručnjak za razvoj usmenog jezika, koji služi kao osnova za pismenost. Većina ljudi misli da disleksija prvenstveno uzrokuje da ljudi preokrenu slova u rečima. Međutim, značajniji problem je problem osobe sa disleksijom da prepozna foneme – to jest, osnovne glasove govora, kao što je zvuk „b“ u „beba“.
Kada se deca muče da identifikuju glasove govora, postaje teško uspostaviti vezu između zvuka i njegovog simbola slova. Zbog toga se često gubi značenje napisanog zvuka ili reči, a pati i razumevanje pročitanog.
Logoped će pomoći da se izgradi pismenost deteta tako što će tretirati i podržavati njihove fonemske veštine svesti, između ostalih oblasti kao što su: Razumevanje i upotreba usmenog jezika: fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika. Veštine slušne obrade. Artikulacija (proizvodnja govornih zvukova). Osnovno znanje o slovu/zvuku. Veštine pronalaženja reči. Kratkotrajna radna memorija. Većina dece sa disleksijom može da nauči da čita, a mnoga čak i uspevaju u učionici, ali će im za to biti potrebna pomoć. Kao roditelj koji može biti zabrinut za svoje dete, ne oklevajte da nam se obratite za stručno mišljenje.

Kod nas u Logoped Papagaju uspešno radimo sa decom i sa odrasilm osobama koje imaju disleksiju.

Teskoce u citanju Disleksija