MUCANJE KOD DECE I ODRASLIH

Tretman Mucanja

Tretman Mucanja – Mucajući govor može predstavljati izazov za mnoge ljude, ali nemojte dopustiti da vas ograničava. Naš tretman mucanja pruža podršku i stručnost potrebnu za prevladavanje ovog izazova i postizanje fluentnog govora.

Mucanje kod dece i odraslih može uticati na celokupan život osobe, iako se njegovi uzroci, manifestacije i tretmani mogu razlikovati između ove dve populacije.
Svima nam se desilo, da u toku govora, ponovimo glas, slog pa i celu reč, zastanemo na neodgovarajućem mestu u govoru, napravimo pauzu u govoru, ubacujemo “uh”, “hmm”, “aaa”. To se naziva disfluentnost govora.
Ljudi koji mucaju mogu imati više disfluentnosti i različite vrste disfluentnosti.
Mucanje kod dece i odraslih je više od obične disfluencije. Mucanje predstavlja poremećaj ritma i tempa u govoru.

Mucanje kod dece
Tretman Mucanja Logoped

Mucanje kod dece

Mucanje kod dece može se manifestovati na različite načine i varirati po intenzitetu i učestalosti. Evo nekoliko uobičajenih vrsta mucanja kod dece:

1. Ponavljanje slogova ili reči: Ovo je možda najčešći oblik mucanja. Dete može ponavljati određene slogove, reči ili fraze. Na primer, „m-m-m-mama“ ili „ja-ja-ja želim“.

2. Produženo izvlačenje slogova: Umesto ponavljanja, dete može produžiti izgovor nekih slogova ili reči. Na primer, „Maaaaaaaaama“.

3. Blokade: Dete može doživeti blokade u govoru, što znači da se potpuno zaustavi tokom izgovaranja reči. Ovo može biti popraćeno naprezanjem, napetosti u mišićima lica ili tela.

4. Interferencija sa zvukovima: Ponekad deca mogu imati problema sa izgovaranjem određenih zvukova ili slova, što može dovesti do mucanja kada pokušavaju izgovoriti te zvukove.

5. Sekundarne manifestacije: Mucanje može biti praćeno sekundarnim manifestacijama kao što su trzanje mišića lica ili tela, grimase, ili dodatni zvukovi poput kašljanja ili kuckanja prstima.

6. Socijalno mucanje: Ponekad deca mogu iskusiti mucanje samo u određenim socijalnim situacijama, poput javnog govora ili razgovora sa autoritetima.
Mucanje kod dece se može ispoljiti na različite načine i postoje individualne varijacije u tome kako deca reaguju na svoje mucanje. Stručnjaci kao što su logopedi ili govorni terapeuti mogu pružiti procenu i podršku koja je potrebna kako bi se detetu pomoglo da prevaziđe ove izazove

Mucanje kod odraslih

Mucanje kod odraslih može biti izazovno iskustvo koje može uticati na različite aspekte života, uključujući profesionalnu karijeru, socijalne interakcije i emocionalno blagostanje. Evo nekoliko ključnih aspekata vezanih za mucanje kod odraslih:

1. Uticaj na svakodnevni život: Mucanje može ometati svakodnevne aktivnosti, kao što su razgovori sa kolegama na poslu, telefonski pozivi, naručivanje hrane u restoranima ili javno nastupanje. Ovo može dovesti do osećaja frustracije, stida ili izolacije.

2. Stres i anksioznost: Mucanje može biti povezano sa povećanim nivoom stresa i anksioznosti, posebno u situacijama koje zahtevaju javno izražavanje, poput sastanaka, prezentacija ili intervjua za posao. Stres i anksioznost mogu dalje pogoršati mucanje, stvarajući začarani krug.

3. Socijalna stigma: Mucanje može biti praćeno socijalnom stigmom i predrasudama. Odrasli koji mucaju mogu se suočiti sa nerazumevanjem ili saosećanjem sa strane drugih, što može otežati njihovo uključivanje u društvene aktivnosti i izgradnju odnosa.

4. Profesionalna karijera: Mucanje može imati uticaj na profesionalni napredak i samopouzdanje. Osobe koje mucaju možda se osećaju manje samouvereno u profesionalnim situacijama ili izbegavaju prilike za napredovanje zbog straha od osude ili diskriminacije.

5. Terapijske opcije: Različite terapijske opcije su dostupne za odrasle osobe koje mucaju, uključujući terapiju govora, terapiju ponašanja, terapiju izloženosti i terapiju govora putem interneta. Terapeutski pristup obično se prilagođava individualnim potrebama i ciljevima osobe.

6. Podrška i zajednica: Podrška vršnjaka i grupa za podršku mogu biti od velike pomoći osobama koje mucaju. Povezivanje sa drugima koji dele slična iskustva može pružiti ohrabrenje, razumevanje i praktične savete za upravljanje mucanjem.
Važno je da odrasle osobe koje mucaju potraže podršku, edukaciju i terapijsku pomoć kako bi naučili strategije za upravljanje mucanjem i poboljšali kvalitet svog života.

Mucanje kod odraslih
Mucanje kod dece

Uzroci mucanja kod dece

Zašto moje dete muca – koji su uzroci?

Tačan uzrok mucanja nije poznat, ali se smatra da postoje četiri faktora koji mogu doprineti zašto bi vaše dete moglo da muca.

1. Genetski faktori. Oko 60% ljudi koji mucaju imaju drugog člana porodice koji muca.

2. Razvoj deteta. Deca sa drugim kašnjenjem govornog jezika ili zaostajanjem u razvoju imaju veću verovatnoću da mucaju.

3. Neurološki. Nedavna neurološka istraživanja su pokazala da ljudi koji mucaju zapravo drugačije obrađuju govor i jezik od onih koji ne mucaju.

4. Porodična dinamika. U nekim porodičnim dinamičnim situacijama, visoka očekivanja od svoje dece kada je u pitanju njihova komunikacija i vršenje pritiska, mogu pogoršati sklonost deteta ka mucanju.

5. Trauma. Često traumatska iskustva kod dece mogu biti uzrok mucanja. Traumatsko mucanje kod dece izazivaju traume koje mogu biti I pozitivne I negeativne, kao što su svađe roditelja, razvod, promena okruženja vrtića ili škole, prinova u porodici.

Postoje dva tipa mucanja

razvojno mucanje – kada dete i dalje uči jezik, i kada njegove govorne i jezičke sposobnosti nisu dovoljno razvijene da održe korak sa onim što dete želi da kaže. Razvojno mucanje može biti nasledno. Ovo je najzastupljeniji tip mucanja i dete ga obično prevazilazi.
neurogeno mucanje – može javiti nakon moždanog udara, ili traumatskih povreda mozga i glave.

Mucanje pogađa oko 1% svetske populacije, a češće je kod muškaraca. Mucanje se javlja u svim rasama i narodima i  ne predstavlja znak da je neko manje inteligentan.

Pored toga, mucanje je moguće i prevazići.

Vrste mucanja :


Mucanje kod dece obično se javlja između 2. i 3. godine, oko pete godine, pred polazak u školu ili u pubertetu. Kasnije se javlja samo kod nekih bolesti.
Mucanje kod dece od 2 ili 3 godine može spontano ili pod uticajem tretmana da prestane. Tretman mucanja upravo ima za cilj da spreči njegovo produbljivanje i fiksiranje.

Fiziološko mucanje (Uobičajena nefluentnost) se javlja u periodu između druge i treće godine života deteta. Dete često zastajkuje u govoru, ponavlja pojedine glasove, slogove, reči ili rečenice. Ako se na ovakav govor deteta ne reaguje i detetu ne skreće pažnja najčešće spontano prolazi. Fiziološko mucanje nastaje usled nesklada misli I sposobnosti govornih organa. Najčešće se događa kada je dete uzbuđeno, srećno ili tužno.

Primarno mucanje (još nije pravo mucanje) je slično fiziološkom mucanju, ali su više izražena češća ponavljanja glasova i slogova i pauze u govoru. Dete još uvek nije svesno svog nepravilnog načina govora, ne napreže se u govoru, niti ga izbegava. Dete može postati svesno mucanja, ako mu se na to skreće pažnja.

Sekundarno ili pravo mucanje ispoljava se čestim zastajkivanjem u govoru, ponavljanjem glasa, sloga ili cele reči i praćeno je opštom mišićnom napetošću celog tela, posebno govornih organa, strahom od govora i pojedinih govornih situacija, pojavom tikova i odbrambenih pokreta, neskladom između disanja, fonacije, artikulacije i govorno-misaonih tokova i dubokom svesnošću o sebi kao osobi koja muca.

Akutno (naglo mucanje) javlja se kao reakcija na psičku ili fizičku traumu. Ovo mucanje je akutno od sedam do četrnaest dana od momenta nastanka.

retmani mucanja

Simptomi mucanja su:

 1. Produžavanje i ponavljanje glasova (a a a auto)
 2. Ponavljanje slogova (ma ma ma mama)
 3. Ponavljanje celih reči
 4. Ponavljanje rečenica
 5. Zastoji u govoru i neadekvatne pauze
 6. Ubacivanje različitih glasova
 7. Ubacivanje poštapalica
 8. Duže trajanje govora
 9. Strah od govora i govornih situacija,
 10. Tikovi
 11. Neadekvatne fiziološke reakcije (znojenje, crvenilo, ubrzan rad srca)

Vežbe i saveti za mucanje kod dece :

 • Slušajte pažljivo šta dete govori.
 • Imajte dovoljno strpljenja I dajte Vašem detetu vremena da kaže šta želi.
 • Nemojte prekidati Vaše dete u govoru.
 • Izbegavajte dopunjavanje deteta.
 • Govorite polako I jasno.
 • Postavljajte po jedno pitanje I sačekajte odgovor.
 • Nađite način da stvorite opuštenu atmosferu, bez stresa, u Vašoj porodici I kod kuće.
 • Obezbedite detetu dovoljno odmora. Umor može da pospešuje mucanje.
 • Dozvolite Vašem detetu da iskaže osećanja.
 • Ukoliko smatrate da Vaše dete ima mucanje ili ste dobili dijagnozu mucanja, obratite se logopedu.
 • Kod nas u Logoped Papagaju učimo različite vežbe I tehnike za prevazilaženje mucanje.

Lečenje mucanja

Logopedi su ključni stručnjaci u lečenju mucanja kod dece i odraslih. Evo kako logoped može pomoći u lečenju mucanja:

 1. Procena: Logoped će prvo izvršiti temeljnu procenu kako bi razumeo uzroke i prirodu mucanja kod osobe. Ova procena obično uključuje analizu govora, jezika i komunikacijskih veština.
 2. Individualni tretman: Na osnovu procene, logoped će razviti individualizovan tretman prilagođen potrebama i ciljevima osobe koja muca. Ovo može uključivati ​​različite terapijske tehnike i strategije za poboljšanje govora i smanjenje mucanja.
 3. Tehnike disanja i opuštanja: Logoped može učiti osobu tehnike disanja i opuštanja koje mogu pomoći u smanjenju napetosti i poboljšanju kontrole govora.
 4. Vežbe govora: Logoped može koristiti različite vežbe i aktivnosti koje su usmerene na poboljšanje tečnosti govora i smanjenje mucanja. Ovo može uključivati ​​vežbe izgovaranja slogova, reči ili fraza na određene načine.
 5. Rad na samopouzdanju: Mucanje može imati negativan uticaj na samopouzdanje osobe. Logoped može raditi na izgradnji samopouzdanja i pozitivnog stava prema komunikaciji.
 6. Podrška i edukacija za porodicu: Logoped može pružiti podršku i edukaciju za članove porodice kako bi im pomogao da podrže osobu koja mucaju kod kuće i u svakodnevnim interakcijama.
 7. Kontinuirano praćenje i podrška: Lečenje mucanja može biti dugotrajan proces, pa logoped pruža kontinuirano praćenje, podršku i prilagođavanje terapije prema potrebama osobe.

Logopedi obično koriste kombinaciju terapijskih tehnika i strategija kako bi pomogli osobama koje mucaju da prevaziđu svoje izazove i poboljšaju svoj govor i komunikacijske veštine. Redovna saradnja sa logopedom ključna je za postizanje dugoročnih rezultata u lečenju mucanja. 

Mucanje je stanje koje zahteva dugotrajan i kontinuiran rad.

Kod nas u Logoped Papagaju koristimo različite vežbe i tehnike u terapiji mucanja : vežbe disanja, vežbe fonacije, tehniku pasivnog izdaha, tehniku “Svesne sinteze razvoja”, relaksaciju.

Uz logopedske tretmane mucanja, trebalo bi uključitii i psihološko savetovanje.

Mucanje je moguće prevazići.

U našem logopedskom centru Logoped Papagaj posvećeni smo pružanju podrške i efikasnih terapijskih pristupa za osobe koje se bore s mucanjem.

Naš pristup:

Kod nas, svaki klijent je jedinstven i zaslužuje personalizovan pristup. Naši stručnjaci sprovode sveobuhvatnu procenu kako bi razumeli specifične uzroke i faktore koji doprinose mucanju kod svakog pojedinca. Na osnovu ove procene, razvijamo individualizovan plan tretmana koji uključuje različite strategije i tehnike.

Naše usluge:

 • Individualni tretman: Radimo jedan-na-jedan sa klijentima kako bismo im pružili fokusiranu pažnju i podršku koja im je potrebna za prevazilaženje mucanja.
 • Terapija govora: Naš tim stručnjaka koristi različite tehnike terapije govora kako bi pomogao klijentima da poboljšaju tečnost i sigurnost u verbalnoj komunikaciji.
 • Psihološka podrška: Razumemo da mucanje može imati emocionalne posledice. Pružamo podršku i savete kako bi naši klijenti razvili samopouzdanje i samopoštovanje.

Naši terapeuti:

Naš tim sastoji se od stručnjaka iz oblasti logopedije koji imaju bogato iskustvo u radu s osobama koje se bore s mucanjem. Njihova stručnost, empatija i predanost omogućavaju klijentima da ostvare napredak i postignu ciljeve.

Ako se suočavate s mucanjem ili imate voljenu osobu koja se bori s tim izazovom, niste sami. Naš tim je ovde da vam pomogne. Kontaktirajte nas danas kako biste zakazali procenu i započeli put ka tečnijoj i samopouzdanijoj komunikaciji.