Saveti logopeda za decu sa disleksijom

Saveti logopeda za decu sa disleksijom

Šta je disleksija? Disleksija je neurološki poremećaj koji utiče na sposobnost čitanja i pisanja, a nije povezan sa intelektualnim kapacitetima. Šta je disleksija? Ljudi sa disleksijom mogu imati poteškoće sa prepoznavanjem slova i reči, razumevanjem pročitanog teksta...